Daylight Visualizer gemiddeld Diepgang

De kunst van het ontwerpen met daglicht is niet nieuw, misschien is deze kunst zelfs de afgelopen decennia voor een stukje verloren gegaan. Waar in het verleden de toepassing van daglicht in gebouwen een hoge maatstaaf had bleef het vaak een gevisualiseerd beeld binnen de ontwerpgedachte van de architect. Door middel van studiemodellen en proefondervindelijk ontwerpen werd stapsgewijs zichtbaar wat voor effect ontwerpkeuzes hadden op de toepassing van daglicht. Vanuit de technologische vooruitgang en ontwikkelingen op het gebied van berekenmethodieken is het vandaag de dag mogelijk om op een zeer accuraat niveau inzichten te krijgen. Met simulatietools wordt het mogelijk om daglichtfactorniveaus te berekenen en de invloed van luminantie- en verlichtingsniveaus door de variatie in weersomstandigheden. Dutch Daylight partner VELUX Nederland, onderdeel van de VELUX Group, heeft een tool ontwikkeld voor het simuleren van daglicht op basis van 3D modellen van de ontwerpende partij.

Dit artikel is gebaseerd op de mogelijkheden van de software in relatie tot het visualiseren van daglicht. Er is geen commercieel oogmerk gebonden aan deze publicatie.

Analyseren van daglicht in gebouwen

Met de Daylight Visualizer wordt het mogelijk gemaakt om inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid, verspreiding, weergave en variatie van daglicht in een ruimte en gebouw. Aan de hand van de tool kan in het ontwerpproces inzicht verkregen worden in het effect van daglicht op de binnenruimte en kan vroegtijdig getoetst en gecontroleerd worden of het beoogde effect wordt waargemaakt. Vanuit de kracht van 3D visualisatie biedt de Visualizer nauwkeurig inzicht in daglicht en biedt het zodoende de optie om richtlijnen en maatstaven te kwantificeren en toetsen aan de hand van de geldende wet- en regelgeving.

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe omgevingswet in. Vanaf dat moment vervalt de huidige rekenmethodiek voor daglicht, gebaseerd op de NEN 2057. Hiervoor komt een nieuw norm in de plaats, de NEN 17037. Binnen deze nieuwe norm wordt een andere rekenmethodiek toegepast waarbij de daglichtfactor als leidende factor geldt voor de hoeveelheid daglicht in een ruimte. Met de Daylight Visualizer wordt het mogelijk om op basis van de geldende norm daglicht inzichtelijk te krijgen en te toetsen aan de geldende wetgeving.

Simulatie van daglichtfactoren

De daglichtfactor (DF) de nieuwe basis voor het reguleren en toetsen van daglicht in gebouwen. Met de overgang naar deze methodiek wordt het mogelijk om de daglichtvoorzieningen in een gebouw beter te evalueren in het ontwerpproces. Het is niet noodzakelijk om te wachten met de tool dat gereedkoming van een ontwerp, de tool kan ook tussentijds worden ingezet om meer grip en inzicht te krijgen. Wat de daglichtfactor uniek maakt is de omgang met variatie in locatie, omgeving en positionering op aarde. Om een in basis goed beeld te creëren is als uitgangspunt een diffuus licht als bron gebruikt, met andere woorden een bewolkte hemel. Op deze manier is de hoeveelheid licht altijd voldoende, óf wordt deze meer wanneer de hemel niet volledig bewolkt is.

De exacte werking en uitleg over de daglichtfactor wordt in dit artikel buiten beschouwing gelaten, wel wordt op korte termijn een kennisartikel beschikbaar gesteld waar nadere diepgang in de rekenmethodiek wordt geboden.

Uitvoeren van een simulatie kan plaatsvinden op basis van een eigen 3D model, opgebouwd in een CAD/BIM-softwareprogramma. Voor de exacte werking en te doorlopen stappen verwijzen wij u door naar de website van de Daylight Visualiser, daarnaast is een YouTube handleiding beschikbaar met daarin aanvullende informatie over de werking van de visualisatietool.

Download Daylight Visualizer

Aanvullende informatie

Tutorials – Daylight Visualizer

© VELUX Nederland

Media

Velux - Daylight visualizer
Velux - Daylight visualizer
Velux - Daylight visualizer