Ontwerptools Basis Ontwerptools

Op het gebied van daglicht gerichte ontwerpen zijn diverse tools beschikbaar. Voor eenieder die geïnteresseerd is en/of handreikingen zoekt in het ontwerpproces van daglicht en architectuur heeft Dutch Daylight een lijst samengebracht.

Elke (ontwerp)tool is voorzien van een korte toelichting, de titel fungeert als link naar een diepgaander artikel. Deze lijst met (ontwerp)tools wordt periodiek onderhouden. Er is geen commercieel belang verbonden aan het tonen van de gebouwen, vanuit een onafhankelijk perspectief is gekeken naar handreikingen in relatie tot het ontwerpen met daglicht. 

Basisprincipes ▶

De basisprincipes van het ontwerpen met daglicht richt zich op het begrijpen van mogelijkheden en kwaliteiten van daglichtgebruik. Ter algemene introductie biedt dit artikel een algemene overview, als startpunt voor het vergroten van de kennis en kunde rondom daglichtgericht ontwerpen.

Stappenplan ontwerpen met daglicht ▶

Om tot een kwalitatief goed daglichtontwerp te komen zijn veel uiteenlopende aspecten van belang. Er is niet één oplossing of te bewandelen weg, het draait om het samenspel. In basis is het wel mogelijk thema’s te benoemen die een bijdrage leveren in het benaderen van daglicht in het ontwerpproces en hier grip op te krijgen.

Daglichttools – Dutch Daylight Experience (in ontwikkeling)

Kwalitatief daglichtgebruik is een belangrijke factor in het vormgeven van een gezonde omgeving. Vanuit de essentie van daglichtgebruik; de dieperliggende visie van het belang van daglicht, is het mogelijk om daglicht per gebouwfunctie en doelgroep een bijdrage te laten leveren in de woon- en werkomgeving.

Daylight Visualizer ▶

Visueel onderbouwen van een daglichtambitie en toetsen van de geldende wet- en regelgeving rondom daglicht wordt steeds belangrijker. Een hulpmiddel om meer grip te krijgen op de rol van daglicht in een ontwerp is de Daylight Visualizer.