Daglicht in BREEAM-NL en WELL certificeringen Algemene kennis

Daglichttoetreding en visueel comfort is een integraal onderdeel van de certificeringscriteria voor duurzaamheid en gezondheid van BREEAM-NL en WELL. Het doel van deze duurzaamheidscertificeringen is om een zo gezond mogelijke en energie-efficiënte leefomgeving te stimuleren en te erkennen. De criteria kunnen worden gebruikt als richtlijn om goede daglichttoetreding te ontwerpen.

Om punten te halen voor daglichttoetreding wordt in BREEAM-NL al langere tijd gewerkt met daglichtfactoren bepaald volgens de bepalingsmethode NEN-EN 17037. Afhankelijk van welke BREEAM-NL certificering wordt toegepast worden belemmeringen op andere percelen wel of niet meegenomen in de simulaties. In de praktijk zijn de eisen van BREEAM-NL een strenger dan de equivalente daglichtoppervlakte eisen van het Bouwbesluit 2012, maar minder streng dan de aanbevolen daglichttoetreding volgens de NEN-EN 17037. Ook worden uitzicht en verblinding meegenomen als onderdelen van ‘visueel comfort’, afhankelijk van de toegepaste BREEAM-NL certificering.

Aan de andere kant richt WELL zich specifiek op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de gebruikers van gebouwen. Daglicht is een belangrijk criterium binnen de WELL-certificering, waarbij richtlijnen worden gegeven voor maximale afstanden tot ramen, minimale daglichtniveaus en het verminderen van verblinding om een gezonde binnenomgeving te waarborgen. Het systeem erkent de rol van daglicht bij het reguleren van het circadiane ritme en is daarmee onderscheidend ten opzichte van de BREEAM-NL criteria. Dit maakt het lastig om daglichtprestatie tussen BREEAM-NL, WELL en het bouwbesluit te vergelijken. Wel is het veelal mogelijk zowel BREEAM-NL, WELL en Bouwbesluit eisen te toetsen in dezelfde software.