Events

Dutch Daylight zet zich in voor het promoten en verspreiden van kennis en kunde rondom daglicht. Door daglicht te relateren aan architectuur, gezondheid, energie en duurzaamheid wil de stichting het belang en de noodzaak van daglicht actief onder de aandacht brengen. Middels publicaties en evenementen, zoals seminars, lezingen, excursies, webinars, podcasts en video’s, wordt een breed publiek bereikt. Zien we jou bij ons volgende event?