Webinar NEN17037 + NPR 4057:
Daglicht: factor voor gezondheid 11 mrt. 2021

De mens bevindt zich steeds meer en meer binnen. Onze woon- en werkomgeving veranderd in een economie die 24/7 draait, iets waar de mens vandaag de dag niet meer zonder kan. Naarmate de mens is veranderd in een binnengeneratie wordt het aspect daglicht in relatie tot welzijn en gezondheid nog relevanter. Momenteel brengt de mens gemiddeld 90% van de dag binnen door, is de mens zich bewust van deze verandering en de invloed die het heeft op ons welzijn en gezondheid? (Delos – Innovate Well. (2018, 27 juli)).

Gericht op deze verandering en ontwikkelingen op het gebied van daglicht is een nieuwe Europese norm opgesteld rondom daglichtgebruik in gebouwen, de NEN-EN 17037. Binnen Nederland is de laatste jaren hard gewerkt aan het vertalen van deze norm richting de Nederlandse Markt. Donderdag 11 maart 2021 heeft de NEN een Webinar georganiseerd over de rol van daglicht in gebouwen en de werking van de nieuwe norm, in samenhang tot de NPR 4057 (Nederlandse Praktijk Richtlijn).

Webinar | Daglicht: factor voor gezondheid

In het Webinar is vanuit twee oogpunten gesproken over daglicht; wetenschappelijk perspectief van de effecten van daglicht op de mens en toelichting op de bepalingsmethodiek. Op beide gebieden zijn twee experts aangetrokken die beide een eigen verhaal hebben verbonden aan de eigen expertise. Mariëlle Aarts van de TU Eindhoven sprak over de impact van daglicht op de mens, Gertjan Verbaan van DGMR richtte zijn focus vanuit zijn rol als voorzitter van de normgroep daglicht op de bepalingsmethodiek.

Annet van der Horn (NEN) opent het Webinar met een algemeen verhaal gericht op de vormgeving van de nieuwe norm en NPR in relatie tot het thema daglicht. In navolging van Annet is Mariëlle Aarts (TU Eindhoven) een stukje de diepte ingegaan over daglicht en de mens in relatie tot de impact op ons allen. Een samenhang wordt aangeboden tussen een algemeen inzicht in daglicht en de psychologische en fysieke effecten. Gertjan Verbaan (DGMR en voorzitter werkgroep NEN-daglichtgroep) vervolgt de presentatie door een verhaal toe te lichten over het belang van daglicht en relatie tot vraagstukken rondom energie, BENG en het bouwbesluit. De oude daglichtnorm, NEN 2057, wordt kort besproken, net als de krijtstreepmethode en de rol van daglicht in duurzaamheids- en gezondheidslabels als GPR, BREEAM en WELL. Vanuit de kennis van het verleden en heden wordt de brug geslagen naar de nieuwe norm en rekenmethodiek. Binnen de NEN-EN 17037 wordt gerekend met een daglichtfactor, een nieuwe methodiek die aan de hand van simulaties concreet inzicht kan geven in de hoeveelheid daglicht in een ruimte. De nieuwe NPR 4057 dient als uitleg boven op de NEN-EN 17037, een handleiding in de vorm van voorbeelden, alternatieve rekenmethodes en extra aandacht voor de aspecten uitzicht, bezonning en visueel comfort.

Het is mogelijk om het Webinar en presentatie terug te luisteren, middels onderstaande links krijgt u toegang tot beide onderdelen (beide titels werken als link):

Webinar- Daglicht: factor voor gezondheid  Presentatie – Daglicht: factor voor gezondheid

De nieuwe NEN-EN 17037: daglicht in gebouwen wordt van kracht wanneer de nieuwe omgevingswet begin 2022 wordt geïntroduceerd. In voorbereiding op de invoering en koppeling tot het bouwbesluit is de Engelse norm vertaald naar de Nederlandse maatstaven, mogelijkheden en verhouding tot thema’s als duurzaamheid, geldende wet- en regelgeving en thema’s als BENG. Momenteel is de NPR 4057 in ontwikkeling, het is mogelijk om tot juni dinsdag 1 juni inhoudelijk commentaar te leveren. Dit commentaar kan geplaatst worden op de website van het NEN-instituut, bereikbaar middels onderstaande button. Daarnaast is een korte interview opgenomen gericht op daglicht in gebouwen.

Normontwerpen Daglicht interview NEN-instituut, NSVV en Dutch Daylight

Dutch Daylight

Dutch Daylight heeft een positie in de bepaling en vastlegging van de nieuwe daglichtnorm en NPR. Vanuit de rol als promotor van de toepassing van optimale daglicht toepassing in de gebouwde omgeving draagt bestuurslid Jante Leupen bij aan het onder de aandacht brengen van de belangen van Dutch Daylight. Als kennisverrijking op de NEN 17037 en NPR 4057 zijn twee door Dutch Daylight geschreven artikelen vormgegeven, beide zijn bereikbaar door op de dik gedrukte titels te klikken.