Geschiedenis

Sinds 2004 zet de Stichting zich actief in om daglicht de centrale plek terug te geven, welke ze in de architectuur en de gebouwde omgeving ooit had en meer dan ooit verdient. In 2018 werd de naam ‘Stichting Living Daylights’ verruild voor de huidige naam ‘Dutch Daylight’. Dutch Daylight wil niet alleen architecten, vormgevers en stedenbouwkundigen wijzen op de hoge potentie van daglicht, maar ook opdrachtgevers, beleidsmakers en andere betrokken partijen bewust maken van het belang van goed kwalitatief gebruik van daglicht.

Om die doelstelling te bereiken stimuleert en ondersteunt de stichting onderzoek naar zowel nieuwe stedenbouwkundige en architectonische concepten als nieuwe technische mogelijkheden. Het platform streeft hierbij tevens naar een bundeling en goede ontsluiting van kennis over de toepassingen van daglicht in de gebouwde omgeving en het in kaart brengen van de veelal wetenschappelijke materie gericht op het effect van daglicht op de mens en haar omgeving. Op deze manier kunnen belangstellenden inspiratie opdoen en met kennis en referentieprojecten anderen overtuigen van het gebruik van daglicht. In 2004 was het onontgonnen daglichtgebied reden om de stichting op te richten. Er is vooruitgang geboekt, maar daglicht in architectuur en de gebouwde omgeving is actueler dan ooit.

Bestuur

Het huidige bestuur van Dutch Daylight bestaat uit: Lars Courage, voorzitter (Courage Architecten), Teun Kruip, penningmeester (architectenbureau zowel), Jante Leupen (Zeerover architecten), Frédérique Sanders (SunMotion), Frank Lambregts (DGMR), Olly Veugelers (MVRDV) en Merijn Bink (Dutch Daylight|Buro LeefLicht).

De huidige voorzitter is voorgegaan door Bjarne Mastenbroek (2004 – 2007), Paul de Ruiter (2008 – 2011) en Ronald Schleurholts (2011 – 2015).

Activiteiten

Dutch Daylight organiseert verschillende activiteiten om haar doelen te bereiken. Sinds enkele jaren wordt het daglichtcafé georganiseerd, een combinatie tussen korte lezingen en een netwerkborrel. Excursies naar bijzondere daglichtprojecten worden georganiseerd, zodat gebouwen beleefd kunnen worden. Ook worden lezingen georganiseerd om state of the art innovaties en kennis te delen.

Het meest bekende initiatief van Dutch Daylight is de Dutch Daylight Award. Deze tweejaarlijkse kwaliteitsprijs is in 2008 in het leven geroepen om bijzondere daglichtarchitectuur te belonen en onder de aandacht te brengen onder een breed publiek, zodat dit als inspiratie kan werken voor toekomstige bouwprojecten. In 2017 werd de tentoonstelling ‘Daglicht in Architectuur’ georganiseerd waar de beste daglichtprojecten van 10 jaar Dutch Daylight Award werden getoond.

Partners

De stichting kan niet bestaan zonder haar partners. Naast de nauwe samenwerking en de deling van kennis is ook financiële steun van belang. Met de huidige partners is het mogelijk om daglicht in de gebouwde omgeving stap-voor-stap naar een hoger niveau te bereiken. Daar is de stichting erg dankbaar voor. Voor de verdere evolutie van daglicht in de gebouwde omgeving is de stichting altijd op zoek naar partijen die onze ambities willen en kunnen steunen. Wij bieden hiervoor verschillende mogelijkheden, zodat wij elkaar optimaal kunnen ondersteunen.

Benieuwd naar deze mogelijkheden? Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de volgende pagina, of neem contact met ons op via info@dutchdaylight.nl.

Dutch Daylight partner worden

Bestuursleden Dutch Daylight

Dutch Daylight bestuurslid - Lars Courage

“Opgroeiend in een bungalow was ik van jongs af aan onbewust beïnvloed met de kracht van daglicht en zicht naar buiten. Gedurende mijn gehele ontwikkeling als architect is de invloed en vooral de toepassing van daglicht gestuurd ontwerpen van onbewust bekwaam, naar bewust bekwaam ontwikkeld. (Dag)licht en zicht zijn het onlosmakelijke vertrekpunt geworden in al onze van binnen naar buiten ontwikkelde architectuur. De dynamiek van de altijd veranderende daglichtbeleving is hierbij het ultieme gevoel van geluk tijdens wonen en werken.”

Lars Courage | Courage Architecten
Voorzitter | Architect
Dutch Daylight bestuurslid - Teun Kruip

“Ik merk aan mijzelf dat ik in de zomer energieker, vrolijker en ondernemender ben dan in de donkere maanden van het jaar. Daarom verdiepte ik mij tijdens mijn afstuderen in daglicht en ontdekte hoe groot de impact van daglicht is op onze gezondheid en ons functioneren. Sindsdien ben ik gefascineerd door daglicht en speelt het een prominente rol in mijn werk als architect.”

Teun Kruip | Architectenbureau Zowel
Penningmeester DD | Architect
Dutch Daylight Bestuurslid - Jante Leupen

“Daglicht is alles. Daglicht geeft energie, zowel voor direct als indirect. Daglicht is dynamisch, het is elk moment anders in kleur en intensiteit. Hierdoor geeft het een andere impuls en onthult dat wat je eerst niet zag. Daglicht geeft een ritme, een natuurlijk ritme. Daglicht maakt het verschil en is mijn oneindige bron van energie en inspiratie.”

Jante Leupen | Zeerover architecten
Architect, daglichtnormering
Dutch Daylight Bestuurslid - Frank Lambregts

“Daglicht fascineert me al sinds mijn studietijd. Zowel de beleving van daglicht als alle fysische aspecten die met dag- en zonlicht te maken hebben. In mijn werk als bouwfysisch adviseur bij DGMR kom ik daar dagelijks mee in aanraking.  De uitdaging is om ruim voldoende dag- en zonlicht in gebouwen te krijgen en dit zodanig te kunnen doseren dat je onder alle omstandigheden een fijne werk- of leefplek creëert.”

Frank Lambregts | DGMR
Bouwfysica
Dutch Daylight - bestuurslid Frédérique Sanders

“Daglicht staat gelijk aan leven. De zon is zowel een bron voor daglicht, als ook een bron voor het opwekken van energie. Elk uur schijnt er genoeg zonlicht op de aarde om heel de planeet een jaar lang van energie te voorzien. Licht en zon maakt ook mensen energiek, laten we deze natuurlijke bron respecteren en zo goed als mogelijk inzetten in onze gebouwde omgeving.”

Frédérique Sanders | SunMotion
Architect
Dutch Daylight Bestuurslid - Olly Veugelers

“Toen ik een half jaar voor mijn studie naar Stockholm was verhuisd, merkte ik op hoe sterk de extreme veranderingen in daglicht invloed hebben op de mens. Het contrast tussen het schaarse daglicht in de winter met het riante daglicht in de zomerperiode, heeft mij gefascineerd. Daglicht heeft invloed op ons bioritme en onze gezondheid. Een integrale ontwerpbenadering van daglicht in de gebouwde omgeving is dan ook onmisbaar in ons werk.”

Olly Veugelers | MVRDV
Architect
Dutch Daylight bestuurslid - Merijn Bink

“Daglicht, een ongekende kracht aan levensenergie. Vanuit een persoonlijke ervaring ben ik gefascineerd geraakt door de impact van daglicht op de mens. Leven zonder daglicht is naar mijn inzien niet mogelijk, de mens is geëvolueerd onder de blootstelling aan het dagelijks terugkerende patroon van licht en duisternis, de innerlijke regulering. In mijn passie neem ik andere graag mee, natuurlijk licht heeft zo ontzettend veel te bieden!”

Merijn Bink | Buro LeefLicht
Daglicht spreker | ontwerper