NPR 4057 – Daglicht in gebouwen Wet- en regelgeving

In aanvulling op de NEN-EN 17037, de Europese daglichtnorm, is de NPR 4057 geschreven. In dit document staan richtlijnen beschreven om de NEN-EN 17037 op een correcte manier toe te passen. Aangevuld met praktijkvoorbeelden van veelvoorkomende gebouwen behandelt het document verschillende aspecten zoals een vergelijking met de verouderde NEN 2057, verblinding en de daglichtfactor.

Omdat de NEN-EN 17037 een vertaling is van de Europese norm, de EN 17017, zijn de teksten en de informatie niet toegespitst op Nederlandse context en regelgeving. De NEN 4057 is daarom geschreven als toelichting op de NEN-EN 17037 met concrete aanwijzingen over wat er moet worden ingevoerd in simulatiesoftware en welke uitgangspunten er moeten worden aangehouden voor zover dat niet het geval is in de NEN-EN 17037 zelf. Ook worden er randvoorwaarden gegeven waar een correcte daglichtsimulatie aan moet voldoen.