Dutch Daylight Award 20/21 21 jun. 2021

Een bijzondere tijd, vraagt om een bijzondere aanpak. In de zomer van 2020 zijn de genomineerde projecten voor de Dutch Daylight Award 2020 bekend gemaakt, helaas heeft het een tijd op zicht laten wachten tot het verstandig was om de jurybezoeken plaats te laten vinden.

Mei 2021 is in samenspraak met de gebouwgebruikers en betrokken architectenbureaus onder de juiste maatregelen gelukt om een bezoek te brengen. De jury is in beraad gegaan wie de twee winnaars werden. Op 21 juni, midzomernacht en de langste dag van het jaar, heeft de feestelijke digitale uitreiking plaatsgevonden. Een live online event vanuit het Vakwerkhuis in Delft, beschikbaar gesteld door de winnaar van 2018; Vakwerk Architecten met het ontwerp Woonhuis en Bed & Breakfast.

Verdeeld over de categorieën <1000 m² en >1000m² heeft de jury een sterk ‘daglicht’ oordeel gegeven over de genomineerde projecten. Allen vormen bij uitstek sterk doordachte ontwerpen, waarbij vanuit diverse invalshoeken het belang van daglicht is benaderd. Na uitgebreid overleg is de jury tot twee winnaars gekomen, beide projecten worden als zeer sprekend ervaren op het gebied van daglichtkennis en toepassing. Daarnaast heeft de jury ook een eervolle vermelding toegekend aan een van de genomineerde projecten. Middels onderstaande link is het volledige juryrapport te bekijken.

Juryrapport Dutch Daylight Award 20/21

Hieronder volgt informatie rondom de winnaars, de eervolle vermelding, de vakjury, film van de award en dankwoord voor de hoofdsponsor.

Stationsrenovatie Metro Oostlijn

Winnaar van de genomineerde projecten gelijk of groter dan 1.000 m2 is de renovatie van de metrostations van de Amsterdamse Oostlijn. Het ontwerp voor de renovatie is gemaakt door Group A, dat hiertoe samenwerkte met onder meer Beersnielsen lichtontwerpers. Volgens de jury is de uitdaging bij dit project, om mensen op een intuïtieve manier door ondergrondse ruimten te laten bewegen en zich daarbij prettig en veilig te laten voelen – zeer goed beantwoord.

“Juist de beperkte aanwezigheid van daglicht in combinatie met slim materiaalgebruik werkt goed”, aldus de jury. Ze noemde bijvoorbeeld de iridiserende tegels en bewust toegepaste rondingen en afrondingen, die een ander effect opleveren bij kunst- en bij daglicht.

Ook meende de jury dat door voorstudies op locatie de synthese van koel daglicht en contrasterend warm kunstlicht visueel intelligent is ontworpen; dat maakt volgens de juryleden de oriëntatie bij het bewegen vanaf buiten naar de perrons en weer naar boven “heel vanzelfsprekend”. Bouwkundige en duurzame ingrepen zoals de toevoeging van extra-wit glas bij de betonnen ingangen, het weer bij elkaar brengen van lift en trap, en het opschonen van bestaande structuren hebben de architecten volgens de jury respectvol gedaan.

Bekijk hier het volledige gebouwartikel

Buitenhuis

Winnaar van de genomineerde projecten kleiner dan 1.000 m2 is Buitenhuis, een villa in het buitengebied van Leiden. De woning is door Mirck Architecture ontworpen in nauw overleg met de particuliere opdrachtgever. De jury omschreef de villa als “een multidisciplinaire les die onze verwachtingen te boven ging.”

“Vanaf de tuin volgt een reis langs een variatie van maatwerkoplossingen voor daglicht, in combinatie met variërende uitzichten”, verklaarde de jury in haar rapport. “Lage ramen, hoge ramen, drie types visueel op elkaar afgestemd glas, een daklicht met roosters die in de winter weggehaald kunnen worden.”

Over het souterrain zei de jury dat daar “weer andere perspectieven op de prachtige omgeving en opnieuw anders gemoduleerd licht te zien is. Hier beweegt het daglicht met je mee door vorm, ruimte en materiaalgebruik in een overtuigend ontwerp.”

Bekijk hier het volledige gebouwartikel

Ontvangstgebouw Schoolkerk

Eervolle vermelding is uitgedragen aan Het Ontvangstgebouw voor de Schoolkerk in Garmerwolde, een ontwerp van MX13. Het project was genomineerd in de categorie kleiner dan 1.000 m2. Onder andere waardeerde de jury het doordachte en fraai uitgevoerde detailwerk, wat heeft geresulteerd in mooie, eenvoudige oplossingen.

“Het zuidelijk daklicht helpt het uitzicht aan de noordzijde”, verklaarde de jury. “De bijzondere oplossing van de spanten die doorlopen in de luifel met hoge ramen geeft een verrassend effect en de simpele ritmiek van een kerk.”

Bekijk hier het volledige gebouwartikel

De winnaars, eervolle vermelding en alle andere genomineerde zijn terug te vinden op de pagina Architectuur.

De jury

Dit jaar bestond de jury van de Dutch Daylight Award uit voorzitster Sylvia Pont (TU Delft), ondersteunt door Paul van Bergen (DGMR), Siegried Siderius (SISI Lichtontwerp), Dirk Jan Postel (Kraaijvanger Architects), Paul Ketelaars (Vakwerk Architecten), Michiel van Raaij (Architectenweb) en een vertegenwoordiger en tevens sponser van het event; Lamilux.

Op maandag 17 en dinsdag 18 mei heeft de jury een bezoek mogen brengen aan de genomineerden, een inspirerende dag voor alle betrokkenen. Hiervoor onze dank richting de genomineerden en de juryleden, het enthousiasme en de betrokkenheid was groot!

Bekijk hier de jury van de editie 20/21 

Film; Dutch Daylight Award 20/21

Onderstaande video is een liveopname van de feestelijke uitreiking. Het omvat de inhoud van de Award, beeld van de genomineerden en bekendmaking van de winnaars en eervolle vermelding.

Mede mogelijk gemaakt door

Dutch Daylight partner - Lamilux

De Dutch Daylight Award wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door Lamilux, hoofdsponsor van het event en tevens partner van de stichting. Lamilux zet zich in voor het ontwikkelen van daglicht oplossingen voor de woning- en utiliteitsbouw.

Voor meer informatie rondom de insteek van de Award verwijzen wij u graag door naar de pagina; Dutch Daylight Award.

Artikel referentie: © Architectenweb