BNR Bouwmeesters:
Licht in de gebouwde omgeving 28 sep. 2020

Waarom is het in musea altijd zo donker en is het licht in kantoorgebouwen te fel? Welke rol speelt (dag)licht eigenlijk in de gebouwde omgeving en hoe kan deze er nog beter gebruik van maken voor een gezonde omgeving? ~ BNR nieuwsradio

Is de kracht van daglicht onderbelicht, weet de mens voldoende om het belang van daglicht in te zien in relatie tot welzijn, gezondheid en comfort en is er voldoende bewustzijn bij ontwerpers over de kwaliteiten van daglicht? Er wordt steeds meer bekend over de invloed van licht op de mens. Waar licht in het verleden een bron was die voorzag in het creëren van zicht op een oppervlak kent het vandaag de dag een extra dimensie, de relatie tot de psychologische en fysieke gesteldheid van de mens. De mens is door de eeuwen heen geëvolueerd onder de blootstelling van daglicht. Een bron van (levens)energie die het mogelijk maakt om op aarde te kunnen leven, alle levende organismes zijn gebaat bij de blootstelling aan het licht van de zon. Of het nu gaat om de aanwezigheid óf afwezigheid; natuur, dier en mens heeft daglicht nodig net als voedsel en water.

Creëren van bewustzijn, toepassen van kennis en kunde.

De laatste jaren groeit het bewustzijn ten aanzien van het gebruik van dag- en kunstlicht, zowel aan de wetenschappelijke als aan de ontwerpende kant. De rol van (dag)licht speelt per gebouwfunctie een andere rol, maar heeft ten alle tijden invloed op de gebouwgebruiker. Of het nu gaat om een ziekenhuis, school, fabriek of woonhuis. Dagelijks intens daglicht is van groot belang om ‘verbonden’ te blijven met de tijd. In het samenspel tussen blootstelling aan daglicht, uitzicht op de buitenomgeving, bezonning en visueel comfort is een nieuwe daglicht norm vormgegeven, de NEN-EN 17037. Deze norm biedt ruimte naar een toekomt waarin daglicht meer is dan licht, stap-voor-stap wordt meer bekend en wordt het zodoende mogelijk om specifieke kennis in de praktijk te brengen. Als handreiking op de norm in een praktijkrichtlijn vormgegeven, de NPR 4057. Een meer diepgaand document gericht op de praktische toepassing van de nieuwe norm in combinatie met voorbeelden en handreikingen.

Ontwerpen met daglicht is een vorm van kunst, het samenspel tussen architect, lichtontwerper en gebruiker maakt het mogelijk om een gebouw vorm te geven die het welzijn bevordert. Met andere woorden, een plek waar de gebruiker in een gezond binnenklimaat kan wonen, werken, studeren, sporten en recreëren.

De gehele podcast is terug te luisteren middels onderstaande button. Daarnaast heeft Bouwend Nederland heeft een uitgebreid artikel geschreven over de podcast.

Beluister de podcast Artikel Bouwend Nederland

© BNR nieuwsradio

Sprekers podcast: Sylvia Pont (hoogleraar Perceptuele Intelligentie – TU Delft) en Lars Courage (Courage Architecten en voorzitter Dutch Daylight)
Artikel geschreven door: Merijn Bink