The Daylight Award 16 mei. 2022

The Daylight Award is een internationale prijsuitreiking gericht op daglichtonderzoek en architectuur. Met de Award wordt erkenning gegeven voor wetenschappelijke kennis én de praktische toepassing, als stimulans voor het bieden van meer inzicht in de kwaliteiten van daglicht. Samenkomst van disciplines als drijfsfeer voor de verbinding tussen theoretisch onderzoek en de toepassing in de gebouwde omgeving. 

Met de award streeft de organisatie ernaar het holistische begrip van daglicht te vergroten en de positieve impact de algehele gezondheid verder onder de aandacht te brengen. Iedere twee jaar wordt een prijs uitgereikt in twee categorieën; Daglichtonderzoek en daglicht in de architectuur. De prijs wordt uitgereikt als twee persoonlijke prijzen, elk voor een bedrag van € 100.000 ter verdere stimulatie tot de doorontwikkeling van daglicht kennis en kunde.

Nomineren

Het is mogelijk om per categorie personen/projecten aan te dragen voor de internationale award. Hieronder een korte uitleg van beide categorieën.

In de categorie daglichtonderzoek wordt de prijs toegekend aan individuen of kleinere groepen wetenschappers die zich hebben onderscheiden als uitmuntende bijdragers aan internationaal erkend daglichtonderzoek. Het erkent zeer originele en invloedrijke vorderingen op het gebied van natuurwetenschappen, menswetenschappen of sociale wetenschappen, met speciale nadruk op de effecten van daglicht op de menselijke gezondheid, het welzijn en de prestaties.

In de categorie  daglicht in architectuur wordt de prijs uitgereikt aan een of meer architecten of andere professionals die zich hebben onderscheiden door het realiseren van architectuur of het creëren van stedelijke omgevingen met een uniek gebruik van daglicht. Speciale nadruk zal worden gelegd op architectuur die rekening houdt met de algehele kwaliteit van leven, de impact ervan op de menselijke gezondheid, het welzijn en de prestaties, en de waarde ervan voor de samenleving.

The Daylight Award | Projecten aandragen

Voor meer informatie over de Award, de geldende afspraken om projecten te nomineren en de jury verwijzen wij u graag door naar de website van The Daylight Award.

The Daylight Award | Website

© The Daylight Award. Dit artikel is overgenomen en deels aangepast vanaf de originele website.