Artikelen en publicaties gemiddeld, Gevorderd Algemene kennis, Wetenschap

Op het gebied van daglicht is een breed scala aan (wetenschappelijke) literatuur beschikbaar. Gezien de breedte van het thema en de raakvlakken met meerdere aspecten heeft Dutch Daylight een selectie bij elkaar gebracht van informatieve artikelen. Veel van deze artikelen zijn vanuit een wetenschappelijke context benaderd, het verwachte startniveau kan zodoende hoog zijn.

Elk artikel is voorzien van een informatieve toelichting inclusief link naar aanvullende informatie in de vorm van buttons. Deze lijst met artikelen wordt periodiek onderhouden en aangevuld met interessante daglicht literatuur.

Artikelen en publicaties die zijn gelinkt zijn online open toegankelijk óf in overleg met de auteur beschikbaar gesteld.

Changing perspectives on daylight; science, technology and culture

Changing perspectives on daylight; science, technology and cultureKennis rondom de bevorderlijke effecten van daglicht neemt toe, vanuit de wetenschappelijke hoek wordt steeds meer onderbouwde kennis inzichtelijk. Naarmate de kennis toeneemt is het van belang om de praktische toepassing onder de aandacht te brengen, hoe wordt de vertaalslag gemaakt naar een samenleving waarin daglicht een actieve bijdrage levert. De wereld is veranderlijk, op het gebied van daglicht is het van belang om de relevantie te relateren aan de praktijk en opzoek te gaan naar de kansen voor mens en gebouw op een duurzame manier. Deze publicatie is een samenspel tussen 50 auteurs, specialisten op allerlei vakgebieden waarin de connectie tot daglicht gelegd kan worden. Daglicht kan worden gezien als de bron van levensenergie voor het ecosysteem op aarde, als basis voor alle levende organismes. Vanuit dit startpunt wordt nader diepgang geboden in de impact op de mens waarna een verbinding wordt gelegd tot de omgang met daglicht in de door de mens gecreëerde omgevingen. Hoe kan daglicht een actieve bijdrage leveren in de menselijke omgeving waarbij aandacht wordt besteed aan het volledige spectrum aan positieve en negatieve effecten. Het artikel biedt vanuit een breed perspectief inzicht in verschillende daglicht benaderingen.

© The American Association for the Advancement of Science (2017) – Engels

Bekijk het artikel

Daylight and view – The influence of windows on the visual quality of indoor spaces

Daylight and view - The influence of windows on the visual quality of indoor spacesRamen, de opening tot daglicht én uitzicht in gebouwen. Juist deze samenhang pakt de essentie beet van dit artikel. Vanuit diverse methodes heeft onderzoek plaatsgevonden wat de invloed van daglicht en uitzicht is op de waargenomen visuele kwaliteit van een binnenruimte. Vanuit de uitkomst van het onderzoek is de verkregen kennis vertaald naar een analysemethodiek om de kwaliteit van daglicht en uitzicht door ramen inzichtelijk te maken, de D&V analysemethode (Daylight & View). Variatie in het uitzicht; zicht op verschillende lagen, diepte en natuurlijke kleuren en vormen wordt door de mens zeer gewaardeerd. De rol van groen in de werkomgeving is gedurende het onderzoek als zeer urgent naar voren gekomen. Waar de focus van Dutch Daylight zich richt op het uitdragen van kennis en kunde op het gebied van daglicht heeft Hester Hellinga in haar proefschrift de interactie tot uitzicht sterk benaderd. In het proefschrift is diepgang gezocht in deze verbondenheid in gericht op de invloed van ramen op de beleving van visueel comfort. Voor het bereiken van visueel comfort binnen een ruimte zijn de twee variabelen daglicht en uitzicht onlosmakelijk met elkaar verbonden.

© H.I. Hellinga (2013) – Engels

Bekijk het artikel

Literature review of the effects of natural light on building occupants

A literature review of the effects of Natural light on building occupantsAlgemene kennis en kunde rondom daglicht is eigenlijk al eeuwen oud. Op diverse vlakken is bekend dat daglicht een impact heeft op energie gerelateerde vraagstukken, architectonische beleving en de impact op mens, dier en natuur. Tot een wetenschappelijk onderbouwing zijn veel vraagstukken lange tijd vanuit een overtuiging van correctheid benaderd, het is niet voor niks dat mensen de rol van daglicht als zeer prettig en soms zelfs noodzakelijk ervaren. Juist deze gevoelskwestie maakt het begrip daglicht zo interessant. In dit artikel hebben de schrijvers een samenvatting gevormd op basis van de beschikbare kennis rondom daglicht en gebouwen met als doel een samenhang te bieden in de impact. Vanuit een aantal invalshoeken wordt diepgang geboden in wetenschappelijke content; werking van daglicht, effect op het lichaam en de impact op omgevingen en gebouwfuncties. Het geheel is als een samenvattend document vormgegeven om zodoende op een globaal wetenschappelijk niveau kennis te delen en verspreiden. Het artikel is in 2002 geschreven, echter kan een groot deel van de beschikbare kennis nog als zeer actueel beschouwd worden. Voor iemand die meer diepgang zoekt op het gebied van daglicht vormt deze publicatie een goede basis.

© L. Edwards en P. Torcellini (2002) – Engels

Bekijk het artikel