Op aarde is al meer dan drie miljoen jaar licht door de zon. De evolutie van leven is gestart in de oceanen, de energie van zonlicht maakte het mogelijk voor organismes om zich te ontwikkelen. Het startpunt van het eerste leven op aarde op basis van de blootstelling aan het licht van de zon. (F. Holick, 2016)

Stap-voor-stap wordt op wetenschappelijk vlak steeds meer duidelijk over het belang van voldoende licht én duisternis en alle aspecten die daarbij komen kijken. Waar in het (verre) verleden op basis van persoonlijke ervaring werd gehandeld en vormgegeven biedt onderzoek steeds meer inzicht in de onderliggende materie waarom de mens zo sterk verbonden is met daglicht. Mede door de veranderingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid komt de positie van daglicht in het nauw, maar is dit echt nodig of wordt gekozen voor de ‘snelle’ oplossing? Naast het bieden van licht én uitzicht speelt daglicht een belangrijke rol in het creëren van een gezonde- en comfortabele leefomgeving waarin een connectie tot de natuur buiten wordt versterkt. Of het nu gaat om de daadwerkelijk toepassing, algemene kennis over (dag)licht of de evolutionaire benadering van daglicht door de tijd heen. Daglicht kent ontzettend veel raakvlakken en is zodoende onmisbaar in het menselijk bestaan op aarde.

De Dutch Daylight Experience richt haar focus op het samenspel tussen wetenschap, geschiedenis, ontwikkeling en handreikingen. Een informerend boek om op een inspirerende manier informatie, kennis en kunde rondom daglicht op een laagdrempelige vorm bij elkaar te brengen. In beeld brengen van de potentie en herkenning van het licht aan de hand van praktische voorbeelden, onderbouwd met inspirerende beelden en illustraties. Het boek is géén kant-en-klare oplossing en/of leidraad tot een ‘perfect’ daglicht gebouw. Het draait om het bijeenbrengen van de mogelijkheden om eenieder kennis tot zich te laten nemen, gericht op een breed publiek; architecten, (dag)licht)ontwerpers, adviseurs, producenten, distributeurs, onderwijs, overheden en tot slot de mens in algemene zin. De Experience is voor iedereen, daglicht is immers een factor die voor ons allen een belangrijke rol kan spelen.

Dutch Daylight Experience
Bovenstaande afbeelding bevat een link naar een preview van de Experience.

De inhoud

In totaliteit bestaat het boek uit drie hoofdthema's:

  • Licht, een bron van informatie; algemene informatie rondom het thema (dag)licht in relatie tot het menselijk functioneren.
  • Evolutie van daglicht gebruik; rol van daglicht door de eeuwen heen en ontwikkelingen op het gebied van dag- en kunstlicht.
  • Daglichttools; handreiking om meer grip te krijgen op de mogelijkheden en toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving.

Het boek kent een informerende functie en kan daarnaast gebruikt worden voor het delen van kennis en kunde, ontwerpkeuzes te beargumenteren en geïnteresseerde te voorzien van een compleet en begrijpelijk overzicht wat wordt verstaand onder de term daglicht. Er is niet gepoogd om alles rondom daglicht te belichten, eenvoudigweg omdat dit het doel voorbijgaat. De Experience biedt een brede basis rondom het thema daglicht als leidraad voor iedereen die wil ervaren wat het voor zichzelf én zijn/haar omgeving betekend of kan gaan betekenen.

Geniet van de Experience, leef, beleef, ervaar en ontdek de ongekende kracht en potentie voor mens en gebouw. Het dagelijks terugkerende licht doet veel meer met ons dan we op dit moment kennen en herkennen.

De Experience is het afstudeerwerk van een van onze bestuursleden; Merijn Bink

Bestellen

De Dutch Daylight Experience is te bestellen middels onderstaande bestelformulier. Het boek wordt aangeboden voor een bedrag van € 24,95 per exemplaar, deze prijs is inclusief 9% BTW. Voor grote oplagen verzoeken wij u het bestelformulier in te vullen en te vermelden hoe groot de oplage bedraagt.

  • Prijs: 24,95 €
  • 0,00 €