Aldus Bouwinnovatie Partner kennis

Aldus bouwinnovatie is een creatief en marktgericht advies- en ingenieursbureau dat zich richt op succesvol realiseren van innovaties in de bouw.

Hierbij kan het gaan om visievorming, het ontwikkelen van een strategie of marketingplan, het optimaliseren van een bouwproces en het ontwerpen en op de markt brengen van een nieuw bouwproduct. Onze jarenlange ervaring met productontwikkeling in de bouwsector, kennis van trends en ontwikkelingen en ons brede netwerk in de bouwketen maakt ons een waardevolle partner om kansrijke innovaties te bedenken, ontwikkelen en te realiseren.

Onze visie

De bouwsector krijgt een steeds dynamischer en minder homogeen karakter en verschuift bovendien van een aanbod- naar een vraaggedreven markt. Onze overheid en samenleving stelt steeds meer aanvullende eisen op het gebied van; bouwtransparantie, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid, energie en milieu.

Dit vraagt van alle bouwpartijen om continu en structureel met vernieuwing actief te zijn om zo de noodzakelijk producten, processen en diensten te realiseren die voldoen aan de steeds sneller veranderende eisen en wensen van de markt en de samenleving.  Om blijvend concurrent en onderscheidend te zijn is innovatie dé belangrijkste economische succesfactor.

Onze missie

Het succesvol realiseren van duurzame vernieuwing in de bouw.

Daglichtgedachte contactpersoon

Atto Harsta: “