Crystal Court

Nominatie Dutch Daylight Award 2010
Projecten Woningbouw

Projectomschrijving

In het plan Crystal Court is gezocht naar een nieuwe manier van ruimtelijk stapelen, waarbij individualiteit, flexibiliteit, ruimtelijkheid en licht en daarnaast de integratie met de natuur voorop staan. De sculpturale vorm is geheel bekleed met werstern red cedar. Een glasoverkapte binnentuin is het verbindende element tussen de appartementen.

Crystal Court is een configuratie van een viertal gebouwde sculpturen in een open ruimte naast het Gijsbrecht van Aemstelpark in Buitenveldert, Amsterdam. De dichtheid is bijzonder hoog, de F.S.I. (FloorSpace Index) op de locatie is 4. Er is dus sprake van een zeer intensief gebruikt terrein. De sculpturen konden bij aanvang vrij verkaveld worden in appartementen, d.w.z.: de bewoners konden niet alleen de indeling van de woningen vrijkiezen maar ook de afmeting. Deze vrijheid van indeling werd mogelijk gemaakt door te werken met nieuwe constructieve technieken in combinatie met holle vloeren. Dit heeft geresulteerd in 37 totaal verschillende woningen in de hogere koopsector.

Door in het plan de footprint van elke sculptuur klein te houden en iedere massa naar boven toe te laten uitgroeien tot een groter volume, ontstaat een plan met grillige tussenruimten en een grote openheid op de begane grond. In deze intermediaire wereld vloeit de ruimte van het park tussen de sculpturen door. Gebouwen, groen en water raken hierdoor met elkaar verweven. Fascinerende doorzichten zijn het gevolg.

De energieprestatie van de woningen die vanuit dit gebied ontsloten worden is hierdoor sterk verbeterd. In deze ‘kas’ heeft iedere woning, naast grote dakterrassen aan de buitenlucht een extra buitenruimte, die het gehele jaar door bruikbaar is. De bodem van de kas bestaat uit water en tuin en bedekt daarmee het ondergronds parkeren. Het water functioneert als privacybuffer voor de onderste woningen. Daarnaast zorgt het water voor bouwfysische conditionering van de ‘kas’ en dient als tuin met inheemse waterplanten. Ieder dak kan worden gebruikt, zo krijgt elke woning één of meerdere buitenruimten van formaat.

Het licht in de woningen dat van meerdere kanten komt, varieert sterk van sfeer. Door grote gevelopeningen van de woningen aan de buitenzijde is er de klare ongestuurde lichtinval vanuit de buitenlucht. Niet alleen gevelopeningen, maar ook verrassend grote lichtstroken in het dak geven de appartementen een zeer lichte indruk. Meer gefilterd is het licht dat de woningen binnendringt
vanuit de tussenwereld. Soms onder immense overstekken, soms direct uit de glazen kas komt het licht meer indirect de woningen binnen. Hierdoor ontstaan grote contrasten in sfeer en beleving. Dit maakt het licht in de woningen bijzonder van sfeer. Door de zoninval in de kas is er sprake van verrassende doorzonning. Weerspiegeling van het licht in het water in de ‘kas’ en rondom het gebouw, zorgen voor een zeer bijzonder daglichtspel op gevels en in de woningen.

Media

Dutch Daylight Award - Crystal Court nominatie 2010
Dutch Daylight Award - Crystal Court nominatie 2010
Dutch Daylight Award - Crystal Court nominatie 2010
Dutch Daylight Award - Crystal Court nominatie 2010
Dutch Daylight Award - Crystal Court nominatie 2010
Dutch Daylight Award - Crystal Court nominatie 2010
Dutch Daylight Award - Crystal Court nominatie 2010
Dutch Daylight Award - Crystal Court nominatie 2010