Drift 23

Nominatie Dutch Daylight Award 2008

Projectomschrijving

Drift 23 maakt deel uit van een ensemble van samengestelde panden aan de Drift in de historische binnenstad van Utrecht. Door middel van analyse en reconstructie van de historische groei vanuit de middeleeuwen, de monumentalisering van het pand in de 19e eeuw en de verrommeling van het pand in de 20e eeuw is een robuuste en toekomstvaste structuur ontwikkeld.

Door verwijdering van inbreidingen en uitbreidingen uit de 20e eeuw werd een voormalige binnenplaats zichtbaar. Deze geïncorporeerde binnenplaats is vormgegeven als een lichthof en vormt nu het nieuwe hart van het onderwijsgebouw. De overkapping van de lichthof is bijzonder vormgegeven in de vorm van afgeronde sheds die, enigszins onverwacht, dwars op de richting van de Drift zijn geplaatst. Vijf sheds zijn op het noorden gericht, zodat hierdoor geen te sterke daglichtinval en opwarming kan ontstaan. Echter de zesde shed is daarentegen juist wel op het zuiden geplaatst. Deze shed laat al naar gelang het jaargetijde en de zonnestand wel een zonnestraal toe in de lichthof tot op de wand op de begane grond bij de monumentale trap. Deze zonnestraal veroorzaakt een sterke vitalisering van het licht in de hof, maar zal nooit een te grote opwarming veroorzaken. Zo is het niet nodig om in de lichthof overdag kunstlicht toe te passen.

Door de inzet op een heldere ruimtelijkheid met een lichthart dat door daglicht gevoed wordt is de toepassing van kunstlicht doelbewust minimalistisch vormgegeven. Alle lichtbronnen voldoen aan de strenge zuinigheids- en beheersnormen van de Universiteit Utrecht. Om de lichthof heen zijn de routes gelegd die toegang geven aan de onderwijsruimten. Met een tweeledig doel zijn middels zichtlijnen heldere ruimtelijke en visuele relaties aangebracht in het samengestelde pand en met zijn nabije omgeving: enerzijds om oude ruimtelijke verbanden te reconstrueren én nieuwe ruimtelijke verbanden te leggen en anderzijds om een omgeving te scheppen waarin studenten en hun docenten zich goed kunnen oriënteren, op hun gemak zijn en ook op informele wijze in contact kunnen raken.

Media

Dutch Daylight Award - Drift 23 nominatie 2008
Dutch Daylight Award - Drift 23 nominatie 2008
Dutch Daylight Award - Drift 23 nominatie 2008
Dutch Daylight Award - Drift 23 nominatie 2008
Dutch Daylight Award - Drift 23 nominatie 2008