Forumgebouw Wageningen

Nominatie Dutch Daylight Award 2008

Projectomschrijving

Het Forumgebouw is het centrale onderwijsgebouw, ontwikkeld in het kader van de totale herhuisvestingplannen van Wageningen UR. Het programma is divers en complex, het omvat onderwijsruimten, collegezalen, colloquiumruimten, practicumzalen en laboratoria, de universiteitsbibliotheek, Hogeschool Van Hall Larenstein en de restauratieve voorzieningen voor de gehele campus.

Het totale programma 35.500 m2 groot, is gerealiseerd in een volume met een oppervlak van 70 bij 70m en een hoogte van 40m. “We vergelijken het Forumgebouw met een kasteel, die
architectonische typologie maakt het mogelijk om te gaan met de schijnbare tegenstelling tussen de programmatische diversiteit en de stedenbouwkundige wens om een object te realiseren.”

Het kasteel is aan de buitenzijde eenduidig en monoliet. Aan de binnenzijde complex met een grote diversiteit aan functies en activiteiten. Het centrale atrium is ontworpen als een driedimensionale stedelijke ruimte. Geen horizontale, maar een verticale opeenvolging van straten, pleinen, balkons en bruggen. Eenmaal binnen in het kasteel is het opvallend licht en open, de tegenstelling binnen – buiten pakt erg mooi uit. Via het atrium bereikt voldoende licht en lucht het hart van het gebouw en het vormt aan zowel de noord- als de zuidzijde de toegang tot het gebouw. De vliesgevels zorgen ervoor dat er vanuit het atrium op iedere plek visueel contact is met het omliggende park. Het uitzicht naar binnen en buiten is verrassend en heel dynamisch.

Dag- en kunstlicht in de diverse ruimten zijn integraal ontwikkeld op comfort en energiezuinigheid. Het kunstlicht is d.m.v. aanwezigheidsdetectie en een daglichtafhankelijke regeling afgestemd op het zo goed mogelijk gebruik maken van daglicht en het beperken van het energiegebruik. Om het intensieve gebruik en toekomstige wijzigingen van het (onderwijs)programma goed te kunnen doorstaan wenden we klassieke geometrische vormen en een duurzame materialisering aan. De materialen die zijn toegepast zijn archetypisch van karakter: baksteen, beton, staal, glas en hout.

Het concept van een “naked building” ontstaat door structuur, installaties en details nadrukkelijk te tonen. De flexibiliteit van de plattegronden is in de gevels niet direct afleesbaar door de toepassing van gemetselde penanten die een eigen structuur vormen onafhankelijk van de achterliggende vrij indeelbare vloeren.

Media

Dutch Daylight Award - Forumgebouw Wageningen nominatie 2008
Dutch Daylight Award - Forumgebouw Wageningen nominatie 2008
Dutch Daylight Award - Forumgebouw Wageningen nominatie 2008
Dutch Daylight Award - Forumgebouw Wageningen nominatie 2008