Licht Budget

Winnaar Dutch Daylight Award 2012
Projecten kleiner dan 1000m²

Projectomschrijving

Wie op Licht Budget in Almere afloopt, ziet een soort ‘black box’ zonder gevelopeningen op een witte plint op een krappe kavel staan. Een woning zonder ramen, wat heeft zo’n gebouw te zoeken bij een prijs als de Daylight Award? Tot zover het vooroordeel. Wie de woning binnenloopt, ervaart direct dat daglicht rijkelijk tot diep de woning binnenstroomt door de openingen aan drie kanten van het dakvlak. Niet al de gevels blijken gesloten: die aan de straatzijde is gemaakt van translucente polycarbonaat panelen (lichtdoorlaat van 10%) en laat daglicht door. Een subtiel element, in eerste instantie denk je als bezoeker aan de weerschijn van licht via het dak, maar bij nadere beschouwing blijkt dat het toch om licht van buiten gaat

Daglichtambitie

De ‘gesloten’ gevels zijn een nadrukkelijke wens van de opdrachtgever. Krap als de kavel is, heeft hij geen behoefte aan zicht op de buren. Dit gegeven is door Courage architecten volgens de jury buitengewoon origineel vertaalt. Het is ook een bijzondere interpretatie van het Bouwbesluit waar de minimale daglichteisen rigide moeten worden ingevuld. Vanuit het gelijkwaardigheidbeginsel is met heel veel overredingskracht richting ambtenaren bouwenwoningtoezicht het ontwerp goedgekeurd. Het resultaat is daarmee een extreem voorbeeld van een woning met minimale gevelopeningen (alleen op de begane grond – tuinzijde).

Juryrapport

De jury noemt Licht Budget fris, brutaal, innovatief en origineel. Het is zonder meer een knappe prestatie om met relatief weinig financiële middelen zo’n resultaat neer te zetten.

Het concept inspireert en daagt uit, maar zal volgens de jury naar alle waarschijnlijkheid weinig navolging vinden. Jammer is dat er nauwelijks daglicht in horizontale richting de woning binnendringt. Een ander punt van kritiek is dat het licht driezijdig via de wanden binnenvalt, en precies daar zijn de verkeersruimtes gesitueerd. De verblijfruimtes liggen er als eilanden tussenin en ontvangen beperkt direct daglicht. Toch wees de jury Licht Budget als winnaar aan in de categorie woningbouw omdat het huis klopt in zijn situatie en naadloos aansluit op de wensen van de opdrachtgever. Het is een pleidooi voor verruiming van de invulling van de rigide Bouwbesluiteisen. Courage architecten bewijst met dit huis dat je ook voor een bescheiden beurs een uitzonderlijk, innovatief (industrieel) concept kunt neerzetten met een hoofdrol voor indirect daglicht en nauwelijks uitzicht.

Media

Dutch Daylight Award - Licht Budget winnaar 2012
Dutch Daylight Award - Licht Budget winnaar 2012
Dutch Daylight Award - Licht Budget winnaar 2012
Dutch Daylight Award - Licht Budget winnaar 2012
Dutch Daylight Award - Licht Budget winnaar 2012
Dutch Daylight Award - Licht Budget winnaar 2012