Rotterdam Centraal

Winnaar Dutch Daylight Award 2014
projecten groter of gelijk aan 1000 m²

Projectomschrijving

Rotterdam Centraal is opnieuw verankerd in het centrum van Rotterdam en geïntegreerd in het Europese netwerk van vervoersknooppunten. Hiermee is een centraal station met internationale allure gerealiseerd.Rotterdam Centraal is onderdeel van het Europese netwerk van hogesnelheidslijnen en een knooppunt in de stad. Deze dubbele verbinding, met de stad en met Europa, geeft een bijzondere dimensie aan het station en het stationsgebied. In Rotterdam Centraal komt de Europese reiziger Nederland binnen, en andersom stappen Nederlandse reizigers Europa in.Het oude station voldeed in omvang, opzet en allure niet aan de huidige eisen. Daarom moest er een nieuw station komen, dat is ontworpen als eenheid: de stationshal loopt door van het Proveniersplein aan de noordzijde tot het Stationsplein aan de zuidzijde. De 250 meter brede perronoverkapping vormt een geheel met de transferhal en de reizigerspassage. Dat leidt ertoe dat treinreizigers bij aankomst het gevoel hebben een gebouw binnen te rijden.

Daglichtambitie

Lichtinval, zonnewarmte en een moderne uitstraling vormen belangrijke elementen in het ontwerp. Door de grotendeels transparante sporenkap aan de Provenierszijde, die het gehele emplacement over een lengte van 250 meter overdekt, zijn de perrons overgoten met licht. Lichttoetreding en de daarmee gepaard gaande opwarming door een volledig glazen dak wordt getemperd door een print in het glas en de verschillende patronen waarin zonnecellen (10.000 m2 van het totale dakoppervlak van 28.000 m2) zijn geplaatst. Dit brengt een steeds wisselend, fascinerend spel van schaduwen op de perrons.

Bij binnenkomst in de hoge hal via de centrumzijde heeft de reiziger in één oogopslag overzicht over het gehele complex en de treinen die uitnodigend langs de perrons staan te wachten. Reizigers kunnen eenvoudig hun weg vinden door direct zicht op de treinen en door het daglicht, dat via de sporenkap en de vides ter plaatse van de trappartijen naar de perrons tot in de reizigerspassage doordringt.

In de Zuidhal zijn er, naast volledig glazen gevels, zeven grote daklichten aangebracht. Afhankelijk van de zonnestand valt het daglicht via spiegels in de dak-openingen naar binnen. Het biedt een rembrandtesk effect, dat geïnspireerd is door het beeld van Grand Central in New York (1934). Om daglicht na te bootsen in de avond- en ochtenduren zijn er op aangepaste verlichtingsarmaturen gefabriceerd met variërend vermogen van 150W tot 250W.

In de fietstunnel die onder het station leidt, zijn grote daglichtkoepels aangebracht. De koepels vormen zijn een geïntegreerd onderdeel van de perrons die gesitueerd zijn boven de tunnel, zorgen voor veel zonlicht en dragen bij aan het gevoel van veiligheid in de tunnel.

 

Media

Dutch Daylight Award - Rotterdam Centraal winnaar 2014