Boeken en tijdschriften Algemene kennis, Inspiratie

Op het gebied van daglicht is een breed scala aan literatuur beschikbaar. Of het nu gaat om een architectonische benadering, toelichting op de menselijke connectie tot daglicht of wetenschappelijk context rondom licht. Voor eenieder die geïnteresseerd is in het thema heeft Dutch Daylight een lijst samengebracht van informerende, inspirerende en onderbouwende literatuur in de vorm van boeken en artikelen.

Elk boek/tijdschrift is voorzien van een informatieve toelichting inclusief link naar aanvullende informatie in de vorm van buttons. Deze lijst met boeken en tijdschriften wordt periodiek onderhouden en aangevuld met interessante daglicht literatuur. Er is geen commercieel oogpunt verbonden aan het tonen van de boeken, vanuit een onafhankelijk perspectief is gekeken naar literatuur op daglicht gebied, deze literatuur is in dit artikel samengebracht.

A guide to designing healthy homes

A guide to designing healthy homes - VELUXA guide to designing healthy homes, een mooi boek wat aan de hand van illustratieve principes laat zien wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot daglicht, ventilatie, basisprincipes en elementen om gezonde woningen te creëren. Dit boek is door VELUX uitgegeven als illustratief voorbeeld met betrekking tot het creëren van gezonde woonomgevingen waarin de aandacht zich richt op de gebruiker, de mens. In de daglicht gerichte voorbeelden wordt nader ingegaan op het samenspel van daglicht uit verschillende richtingen, combineren van daglicht en zicht horizontaal en verticaal en inspiratievoorbeelden van gebouwen. Geheel neutraal is het niet, de voorbeelden raken het commerciële vlak van VELUX als verkoper van dakramen. Echter toont het boek wel goed en eenvoudig hoe het samenspel tussen daglicht uit verschillende richtingen én relatie tot zaken als frisse lucht en uitzicht. Vanuit deze optiek een waardevolle aanvulling.

Boek Preview

ISBN: n.v.t.
Auteur: VELUX A/S

Basisboek daglicht, energie en binnenklimaat

Velux - Basisboek daglicht (2014)Basisboek daglicht, energie en binnenklimaat, een boek voor ontwerpers, adviseurs en lichtspecialisten. Een door VELUX uitgegeven boek die objectief (zonder commercieel oogpunt) aandacht besteed aan de thema’s daglicht, energie en binnenklimaat, allen vanuit een oogpunt van gezondheid. Gericht op het thema daglicht wordt vanuit een veelal wetenschappelijke kant aandacht besteed aan een diversiteit van thema’s, in het vertalen van kennis en kunde, tonen van praktische voorbeelden en relateren van gezondheid en welzijn aan de noodzaak tot daglicht.

ISBN: n.v.t.
Auteur: Per Arnold Anderson | VELUX kenniscentrum voor daglicht, energie en binnenklimaat (DEIC)

Boek preview Kennisartikel

Daylight & Architecture magazine

Daylight & Architecture - VELUXD/A, Daylight & Architecture, is een magazine voor architecten, ontwerpers, gebouwspecialisten en eenieder met een interesse in daglicht en architectuur. Het magazine is vanaf 2005 tot en met 2018 uitgegeven door de VELUX Groep. Binnen het blad werd aandacht besteed aan het inzichtelijk maken van het belang van daglicht als sleutel tot gezonde gebouwen, bevordering van leerprestaties en bovenal een inspirerende werk-, woon- en leefomgeving. Vanuit een balans tussen wetenschappelijke en artistieke artikelen werd daglicht breed aangedragen door een internationale groep specialisten. Helaas brengt Velux momenteel geen nieuwe magazines meer uit, wel is het mogelijk om alle exemplaren uit het verleden gratis online te lezen en te downloaden.

Magazines bekijken

Dutch Daylight Experience

Dutch Daylight Experience - Dutch DaylightHet tweede door Dutch Daylight uitgegeven boek, geschreven als afstudeerproject door Merijn Bink. De Dutch Daylight Experience richt haar focus op het samenspel tussen wetenschap, geschiedenis, ontwikkeling en handreikingen. Een informerend boek om op een inspirerende manier informatie, kennis en kunde rondom daglicht op een laagdrempelige vorm bij elkaar te brengen. In beeld brengen van de potentie en herkenning van het licht aan de hand van praktische voorbeelden, onderbouwd met inspirerende beelden en illustraties. Het boek is géén kant-en-klare oplossing en/of leidraad tot een ‘perfect’ daglicht gebouw. Het draait om het bijeenbrengen van de mogelijkheden om eenieder kennis tot zich te laten nemen, gericht op een breed publiek; architecten, (dag)licht)ontwerpers, adviseurs, producenten, distributeurs, onderwijs, overheden en tot slot de mens in algemene zin. De Experience is voor iedereen, daglicht is immers een factor die voor ons allen een belangrijke rol kan spelen in welzijn en gezondheid.

ISBN: Volgt
Auteur: Merijn Bink

Boek Preview

Licht – De Invloed Op Lichaam En Geest

Licht - Gemma VenhuizenDe schrijfster van het boek, Gemma Venhuizen, is gefascineerd door licht vanuit een wetenschappelijke benadering én persoonlijke behoefte aan licht. Net als veel mensen merkt ze dat licht haar stemming beïnvloedt: op donkere dagen raakt ze in een dip, en op zonnige dagen fleurt ze weer op. Venhuizen onderzocht welke invloed licht heeft op ons welzijn. Wat is licht precies? Wat doet het met ons, geestelijk en lichamelijk? Wat is het verschil tussen natuurlijk en kunstmatig licht? En hoe kunnen we licht optimaal gebruiken? Voor dit boek ging zij in gesprek met psychologen, slaaponderzoekers, dermatologen, biologen en ingenieurs om de universele behoefte aan licht (en donker) te onderzoeken, en te inventariseren in hoeverre licht cruciaal is voor een betere gezondheid.

ISBN: 9789045031972
Auteur: Gemma Venhuizen

Boek preview

Licht – Het effect van licht op je gezondheid en geluk

Licht - Karl RybergEen fascinerend boek over de lichtreis van de schrijver, Karl Ryberg. Vanaf jongs af aan gefascineerd door licht en alles wat daarmee te maken heeft. Vanuit interesse en een geloof dat licht het geneesmiddel is voor vele kwalen heeft hij uitvoerig onderzoek verricht en methodieken samengebracht om licht als geneesmiddel in te zetten. Dit boek vat vanuit een overview het aspect licht beet, raakt het wetenschappelijke vlak vanuit meerdere richtingen en biedt een diepgaand inzicht in de werking van licht in relatie tot de mens. Naast de theoretisch kant wordt ook aandacht besteed aan praktische tips en adviezen, hoe kan licht een maximale bijdrage leveren in uw eigen persoonlijke gezondheid én herstel bevorderen indien dat nodig is. Licht is een grote factor van invloed op de menselijke gesteldheid, emotionele stabiliteit en de drijfsfeer voor welzijn en comfort. Maak er dus optimaal gebruikt van.

ISBN: 9789000361649
Auteur: Karl Ryberg

Living Daylight 01

Living Daylights 01 - Dutch DaylightHet eerste door Living Daylights (nu bekend als Dutch Daylight) uitgegeven boek, geschreven door de stichting Living Daylights. Living Daylights 01 is een jaarboek gericht op het delen en verspreiden van kennis, inzichten en ervaringen ten aanzien van daglicht in de architectuur. Een boek wat zowel kan inspireren als informeren door de breedte van daglicht visueel te maken. Het boek omvat in de ogen van de schrijvers een thema wat van essentieel belang is voor mens en gebouw, in hun ogen een te vaak onderschat aspect in het ontwerpen van gebouwen. Gericht op de breedte is gekeken naar kennis, ontwikkelingen, wet- en regelgeving, technieken, materialen, producten en behaalde resultaten in de vorm van interviews met architecten en hun daglichtgebouwen.

ISBN: 9789075365801
Auteurs: Ed Melet, Jeroen Mensink, Atto Harsta, Maria den Boon en Jelte Boeijenga