DGMR Partner advies, Partner kennis

DGMR is een advies- en ingenieursbureau dat altijd innovatieve oplossingen zoekt én vindt. Ons toegewijde team van 250 medewerkers daagt zichzelf graag uit. Als oplossingsgerichte adviseurs maken we het onmogelijke mogelijk en creëren we waarde. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan veilig, duurzaam en gezond wonen, werken en leven. DGMR: samen mogelijk makers. Voor vandaag, morgen en de toekomst.

Koploper

In een wereld die continu in beweging is, zijn koplopers nodig. Wij zetten voortdurend die stap vooruit naar een duurzame leefomgeving. De complexe bouw- en milieuvraagstukken waar wij samen aan werken, hebben een nieuwsgierige en een verder-kijken-dan-de-vraag-houding nodig. De oplossing zit in kwaliteit, creativiteit en innovatie, waarbij we de grenzen van de mogelijkheden opzoeken.

Teamprestatie

Onze gemeenschappelijke drive: altijd denken in kansen en baanbrekende initiatieven nemen. Ons werk is steeds een teamprestatie. We zetten samen de schouders eronder, benutten ieders talent en zijn aanspreekbaar en bereikbaar. Opdrachtgevers kennen ons als kennispartner, ervaringsdeskundige, luis-in-de-pels of altijd-vragensteller. Met een zekere nuchterheid maken wij hun hoge ambities waar. Zo komen we tot een optimaal toepasbaar advies met een zo duurzaam mogelijk resultaat.

Kennispositie

Samenmogelijkmaken kunnen we alleen mét elkaar. De kennis en ervaring die wij opdoen in het werk van alledag is bedoeld om te delen. Vanuit onze kennispositie geven we graag door wat we weten, in allerlei netwerken, in het onderwijs en natuurlijk in onze eigen organisatie. Zo komen we met elkaar verder. En we creëren betere oplossingen en meerwaarde voor de toekomst. Samen bouwen aan een wereld voor komende generaties. DGMR: samenmogelijkmakers.

Daglicht

De adviseurs van DGMR betrekken daglicht actief bij ontwerpopgaven. We kennen de mogelijkheden, omdat DGMR als lid van de NEN-normcommissie de bepalingsmethode voor daglicht opstelde en ook actief betrokken is bij de nieuwe Europese norm die de lat voor daglicht een stuk hoger legt. En voor gebouwen kunnen we met onze tools snel inzicht geven in de daglichtkwaliteit door lichtonderzoek te doen.

Op basis van een vereenvoudigde NEN2057:2011 ontwikkelde DGMR de Daglicht-app. De app stelt gebruikers in staat om de kwaliteit van het daglicht te berekenen door ruimte- en raamafmetingen en tegenoverliggende bebouwing in te voeren.

Meer over daglicht: Ontwerpen met daglicht | DGMR

Daglichtgedachte contactpersoon

Paul van Bergen; “Daglicht is natuurlijk de bron van al het leven en is nooit hetzelfde. Daglicht is dan ook niet te reproduceren en effecten van daglicht kunnen ook niet worden herhaald. In de bouw wordt het begrip daglicht vaak te pas en te onpas gebruikt en wordt regelmatig verward met het schijnen dan de zon. Ik probeer dan ook in mijn observaties en mijn werk de zin van de onzin te scheiden. Daglicht kan je niet namaken maar wel begrijpen en gebruiken om sfeer en gebruikskwaliteiten te maken. Het effect van daglicht kan je berekenen en simuleren net als dat je zonlicht kan weren maar ook sturen, gebruiken en toelaten. Daglicht en zonlicht in hun context zinvol gebruiken, beleven, regelen en sturen: dat is mijn missie en doel.”

Gerelateerd: