Hoofdkantoor a.s.r.

Nominatie Dutch Daylight Award 2020
projecten groter of gelijk aan 1000 m²

Projectomschrijving

De strategie van de transformatie van a.s.r., een van de grootste kantoorgebouwen uit de jaren zeventig, was om het goede te behouden en te vernieuwen waar nodig. De renovatie werd uitgevoerd terwijl het pand in gebruik bleef. Het voorheen massieve gebouw is geopend door nieuwe gevels van glas te maken en vides toe te voegen op strategische plekken, waardoor het licht tot diep in het gebouw kan doordringen. De gevel fungeert in de zomer als warmtebuffer en in de winter als isolatie. Hierdoor krijgt het voorheen donkere en gesloten jaren-zeventiggebouw een lichte en transparante uitstraling en wordt het energieverbruik verminderd. De gevel bestaat uit een speciale zaagtandconstructie, wat een gevarieerd gevelbeeld oplevert. Het gevelontwerp is technisch bijzonder, omdat het een dubbele klimaatgevel betreft waarbij de spouwventilatie per verdieping wordt geregeld. Wintertuinen en groene atria vormen een belangrijk element van het energieconcept, waardoor niet alleen een gezonde en prettige werkomgeving wordt gecreëerd, maar ook een milieuvriendelijk gebouw. Door de transformatie wordt het gebouw energiezuiniger; van energielabel G naar A. Ook wordt het efficiënter ingedeeld, waardoor met 2800 flexibele werkplekken ruimte is voor 4000 medewerkers. Het project heeft na de oplevering een ‘BREEAM excellent’ duurzaamheidscertificaat ontvangen.

Daglichtambitie

De gevel is voorzien van schuine koven om de vloerranden te minimaliseren en het glasoppervlak zo groot mogelijk te maken. Hierdoor dringt het daglicht diep door in de oorspronkelijk donkere kantoorruimtes. Om de daglichtinval in de diepe kantoorvleugels nog beter te maken, zijn gebouwhoge vides met daklichten gemaakt. De afgeschuinde balustrades met geïntegreerde werkplekken zijn afgewerkt met wit corian, zodat het daglicht diep in gebouw kaatst. Het atrium loopt door in de kelder en is voorzien van 12-14m hoge bomen. Het ondergrondse vergadercentrum is voorzien van daglicht middels daklichten in de tuinen

Juryrapport

In Utrecht is naar ontwerp van Team V het bestaande hoofdkantoor van verzekeraar a.s.r. in fases tot op het casco gesloopt en opnieuw opgebouwd om het aan de eisen van de huidige tijd te laten voldoen. Het oude gebouw stamde uit de jaren ‘70 en was gemodelleerd naar de kantoorgebouwen in de Verenigde Staten met hun zeer diepe vloervelden. Het idee destijds was dat kunstlicht het daglicht wel kon vervangen. Vandaar dat er ook maar 1,2 meter hoge bandramen waren aangebracht, met erboven en eronder ook nog ramenwasbalkons. Binnen was het echt heel donker, benadrukt architect Jeroen van Schooten.

Om die situatie in de renovatie om te draaien heeft Team V meerdere ingrepen gedaan. De zeer gesloten gevel is vervangen door een volledige transparante gevel, die op het oosten, zuiden en westen dubbel is uitgevoerd. Waar het verlaagde plafond de gevel nadert loopt die taps omhoog, om nog meer daglicht binnen te brengen. Tegelijkertijd zijn in het hart van de diepe vloervelden enorme atria gemaakt, waardoor daglicht diep het gebouw invalt. Hoekige balustrades weerkaatsen met hun glanzende bovenzijden het invallende daglicht uit de atria de vloeren op, terwijl hun onderzijden voorzien zijn van akoestisch materiaal.

Op de koppen van de verdiepingen zijn, mede op initiatief van Team V, atria gemaakt met erachter dakterrassen. De atria vormen ruwer geklimatiseerde ruimtes tussen binnen en buiten, de dakterrassen erachter zijn volop voorzien van beplanting. Deze ‘extra’ ruimtes voorkomen dat medewerkers – als ze een luchtje willen scheppen of een privé telefoongesprek willen opnemen – steeds helemaal naar buiten moeten, en daarbij op termijn de veiligheidslijn ondermijnen met de bekende wig tussen de deur. Tegelijkertijd

biedt het ook een gezonde afwisseling op het egale klimaat binnen. Ook de verschillende overlegruimten en zalen in de kelder zijn kundig en effectief voorzien van daglichtstroken. Dit levert ondanks de soms beperkte afmetingen goede lichtresultaten op.

De jury is erg onder de indruk van de metamorfose die het gebouw heeft ondergaan en heeft bewondering voor het vakmanschap dat Team V op alle niveaus laat zien. Er lijkt geen maatregel onbenut gelaten om het binnenklimaat van het gebouw te optimaliseren. De enige reden waarom het project uiteindelijk de award niet binnensleept is het feit dat nergens grenzen verlegd worden. Op alle vlakken gewoon erg goed.

Award uitreiking Juryrapport Award 2018

 

Media

Dutch Daylight Award - hoofdkantoor a.s.r. nominatie 2018
Dutch Daylight Award - hoofdkantoor a.s.r. nominatie 2018
Dutch Daylight Award - hoofdkantoor a.s.r. nominatie 2018
Dutch Daylight Award - hoofdkantoor a.s.r. nominatie 2018
Dutch Daylight Award - hoofdkantoor a.s.r. nominatie 2018
Dutch Daylight Award - hoofdkantoor a.s.r. nominatie 2018
Dutch Daylight Award - hoofdkantoor a.s.r. nominatie 2018
Dutch Daylight Award - hoofdkantoor a.s.r. nominatie 2018
Dutch Daylight Award - hoofdkantoor a.s.r. nominatie 2018