Simulatietools Tools

Op het gebied van daglichtsimulatie zijn diverse tools beschikbaar. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het ontwerpproces van daglicht en architectuur heeft Dutch Daylight een lijst samengebracht. Onderstaande tools hebben ieder hun eigen kwaliteiten wat betreft daglichtvisualisatie en -simulatie.

Elke tool is voorzien van een korte toelichting, de titel fungeert als link naar een diepgaander artikel. Deze lijst met (ontwerp)tools wordt periodiek onderhouden. Er is geen commercieel belang verbonden aan het tonen van de gebouwen, vanuit een onafhankelijk perspectief is gekeken naar handreikingen in relatie tot het ontwerpen met daglicht. 

Daylight Visualizer ▶

De Daylight Visualizer van VELUX is een tool om een daglichtambitie visueel te onderbouwen en te toetsen aan de geldende wet- en regelgeving rondom daglicht. Het is gebruiksvriendelijk, maar minder geschikt voor gedetailleerde of complexe daglichtberekeningen. Bovendien focust het voornamelijk op VELUX-producten.

Radiance

Radiance is een hoog aangeschreven en veelgebruikt softwarepakket voor het simuleren en analyseren van daglicht en kunstlicht in gebouwen. Het staat bekend om zijn hoge nauwkeurigheid en veelzijdigheid in daglichtsimulaties en genereert fotorealistische renders. Veel kennis van (dag)licht en simulaties vereist.

ClimateStudio

ClimateStudio berekent energie-efficiëntie, daglichttoetreding, prestatie van kunstlicht, visueel en thermisch comfort. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface en is makkelijk te gebruiken, ook voor personen die geen experts zijn in daglichtkennis. Het kan dienen als ontwerptool voor het daglichtontwerp.

 

Autodesk Revit

Autodesk Revit is een veelgebruikt programma om via BIM te ontwerpen. Er is een plugin die daglichtanalyses kan uitvoeren. Dit maakt het toegankelijk voor architecten en andere ontwerpers die Revit gebruiken. Het is echter beperkt in vergelijking met andere daglichttools. Voor uitgebreide analyses is aanvullend een andere daglichttool nodig.

DAYSIM

DAYSIM rekent met de rekenkern van Radiance voor nauwkeurige analyses. Daarnaast kan gebruikersgedrag worden meegenomen met bijvoorbeeld bedienbare lichtschakelaars en het gebruik van zon- en/of lichtwering. Het is een rekenprogramma dat specialistische kennis vereist.

3ds Max

3ds Max is een rendersoftware ontwikkeld door Autodesk voor ontwerpvisualisatie, games en animatie. Het is gefocust op de visuele aspecten en niet op kwantitatieve daglichtanalyse. Het rekent niet met dezeflde nauwkeurigheid als eerdergenoemde daglichttools.

Ladybug Tools

Ladybug Tools is een open-source programma die wordt gebruikt in Grasshopper, met name voor parametrisch ontwerpen. Het is geschikt om in een vroeg stadium van het ontwerpproces inzicht te geven in de bandbreedtes waarbinnen een gebouw ontworpen kan worden. Het gebruik van Rhino en Grasshopper vereist specialistische kennis. Ladybug Tools is niet zo uitgebreid als programma’s die puur gericht zijn op (dag)licht.

IES Virtual Environment

IES VE is een uitgebreid rekenprogramma voor verschillende gebouwprestatie analyses, zo ook daglichtberekeningen. De mogelijkheden in daglichtanalyse zijn beperkt, en het programma is mogelijk te uitgebreid voor kleine projecten of projecten in een vroeg stadium.

EnergyPlus

EnergyPlus is met name een energiesimulatie tool en is geschikt voor combinatiestudies energie-daglicht. Zoals het berekenen van de energie-impact van verschillende daglichtstrategieën. Het is niet zo gedetailleerd of nauwkeurig als gespecialiseerde daglichttools.

COMFEN

COMFEN richt zich op het beoordelen van ramen en vensters. Vensters hebben indirect invloed op de daglichttoetreding, waardoor dit programma nuttig kan zijn om het effect van verschillende raam- en glasopties te begrijpen. Het beperkt zich tot analyses van vensters en geeft geen inzicht in daglichttoetreding an sich. Aanvullende tools voor daglichtanalyses zijn nodig.

 

Klimaatfiles zijn hier te vinden: https://climate.onebuilding.org/WMO_Region_6_Europe/default.html