Simulatietools Basis Tools

Op het gebied van daglicht simulatie zijn diverse tools beschikbaar. Voor eenieder die geïnteresseerd is en/of handreikingen zoekt in het ontwerpproces van daglicht en architectuur heeft Dutch Daylight een lijst samengebracht. Middels onderstaande tools wordt het mogelijk het effect van daglicht in gebouwen middels visualisatie en simulatie inzichtelijk te krijgen.

Elke tool is voorzien van een korte toelichting, de titel fungeert als link naar een diepgaander artikel. Deze lijst met (ontwerp)tools wordt periodiek onderhouden. Er is geen commercieel belang verbonden aan het tonen van de gebouwen, vanuit een onafhankelijk perspectief is gekeken naar handreikingen in relatie tot het ontwerpen met daglicht. 

Daylight Visualizer ▶

Visueel onderbouwen van een daglichtambitie en toetsen van de geldende wet- en regelgeving rondom daglicht wordt steeds belangrijker. Een hulpmiddel om meer grip te krijgen op de rol van daglicht in een ontwerp is de Daylight Visualizer.