Daglicht architectuur Inspiratie

Op het gebied van daglicht is een breed scala aan inspirerende daglichtarchitectuur beschikbaar. Voor eenieder die is geïnteresseerd in de raakvlakken tussen daglicht en architectuur heeft Dutch Daylight een lijst samengebracht van inspirerende gebouwen.

Elk gebouw is voorzien van een korte toelichting, de titel fungeert als link naar een diepgaander artikel. Deze lijst met daglichtinspiratie wordt periodiek onderhouden. Er is geen commercieel belang verbonden aan het tonen van de gebouwen, vanuit een onafhankelijk perspectief is gekeken naar daglichtinspiratie in relatie tot de gebouwde omgeving. 

Museum Liaunig ▶

In Museum Liaunig  te Oostenrijk is de ‘oude’ kunst van het ontwerpen met daglicht opnieuw toegepast. In de tentoonstellingsruimte is uitsluitend gebruik gemaakt van daglicht, in een diffuse vorm vanuit het dak en direct vanuit de transparante kopgevels.

Schooltuin ‘De Buitenkans’ ▶

De kracht van multidisciplinaire samenwerking met als focus het aanbieden van passend onderwijs voor een specifieke doelgroep. Een schooltuin wat een sterke verbinding kent tot buiten, de natuurlijke omgeving.

Erasmus MC ▶

Daglicht en een natuurlijke omgeving is van vitaal belang voor het vormgeven van een gezonde leefomgeving. Vanuit de gedachte van het creëren van een healing environment tracht het Erasmus MC in samenwerking met EGM architecten een omgeving te realiseren die een actieve bijdrage levert in de gezondheid van de gebouwgebruiker.

De Houtloods ▶

Samensmelten van verleden in heden, de Houtloods toont het op in een eigentijdse vorm. Na verwijdering van latere toevoegingen is een transparant, licht en rijkelijk daglicht verlicht gebouw ontstaan. Openheid en transparantie in samenspel met geschiedenis en karakter.

Uppgränna Natuurhus ▶

Natuurlijk wonen op een hoogwaardig niveau, Natuurhus Uppgränna toont de kracht van milieuvriendelijk en mensgericht ontwerpen in relatie tot de natuurlijke omgeving. Een sprekend en zeer interessant gebouw waarin het belang van een stimulerende omgeving voor de gebruiker sterk is belicht.

AMICRON Campus ▶

Licht als ontwerpspecialisme. Henri Borduin, Border Architecture Amsterdam, speelt met de ongrijpbaarheid van licht. In opdracht van OMICRON Campus heeft Borduin de kunst van (dag)lichtontwerp in de praktijk gebracht met als resultaat een dynamisch lichtgebouw.

W.I.N.D. House ▶ 

Toekomstgericht ontwerpen met aandacht voor domotica, flexibiliteit en duurzaamheid geleidt door vloeiende vormen. W.I.N.D. House is een krachtig voorbeeld van het samenspel tussen binnen en buiten en de daarbij komende vormen en materialen. De rol van natuur spreekt zowel in de omgeving als in de vormgeving van het woonhuis.