Ontwerphandvatten Basis Tools

Op het gebied van daglicht gerichte ontwerpen zijn diverse handvaten beschikbaar. Deze handvaten richten zich tot de basisprincipes van ontwerpen met daglicht door het delen van kennis en kunde. Per definitie vraagt iedere situatie om een eigen daglicht oplossing, middels het onderstaande overzicht wordt vanuit diverse invalshoeken aandachtspunten weergegeven die een impact hebben op daglicht.

Elk handvat is voorzien van een korte toelichting, de titel fungeert als link naar een diepgaander artikel. Deze lijst met handvaten wordt periodiek onderhouden. Er is geen commercieel belang verbonden aan het tonen handreikingen, tools en/of handvaten, vanuit een onafhankelijk perspectief is gekeken naar middelen in relatie tot het ontwerpen met daglicht. 

Basisprincipes ▶

De basisprincipes van het ontwerpen met daglicht richt zich op het begrijpen van mogelijkheden en kwaliteiten van daglichtgebruik. Ter algemene introductie biedt dit artikel een algemene overview, als startpunt voor het vergroten van de kennis en kunde rondom daglichtgericht ontwerpen.

Stappenplan ontwerpen met daglicht ▶

Om tot een kwalitatief goed daglichtontwerp te komen zijn veel uiteenlopende aspecten van belang. Er is niet één oplossing of te bewandelen weg, het draait om het samenspel. In basis is het wel mogelijk thema’s te benoemen die een bijdrage leveren in het benaderen van daglicht in het ontwerpproces en hier grip op te krijgen.

Daglichttools – Dutch Daylight Experience (in ontwikkeling)

Kwalitatief daglichtgebruik is een belangrijke factor in het vormgeven van een gezonde omgeving. Vanuit de essentie van daglichtgebruik; de dieperliggende visie van het belang van daglicht, is het mogelijk om daglicht per gebouwfunctie en doelgroep een bijdrage te laten leveren in de woon- en werkomgeving.