Mirck Architecture Partner advies, Partner ontwerp

Mirck Architecture is een eigentijds architectenbureau, gespecialiseerd in complex ruimtelijk ontwerp, bouwen met hout, en licht. In 20 jaar tijd hebben de circa 20 medewerkers ongeveer 20 unieke gebouwen gerealiseerd. Het team bestaat uit een paar architecten en een paar bouwkundig ingenieurs. Ze streven naar evenwicht tussen bouwkunst en wetenschap, maar ook tussen plek en gebruiker, voor een unieke architectuur.

Daglichtambitie

Herontdekking van de hemel. Net als de natuur streeft Mirck Architecture naar dynamisch evenwicht tussen plek en mens, gedurende de dag en het jaar. Daglicht speelt hierbij een hoofdrol. Het gebouw moet ervoor zorgen dat de gebruiker zich goed voelt. Een concreet voorbeeld is zonwering: comfort ontstaat als de gebruiker lichthinder kan voorkomen, en tegelijkertijd toch veel daglicht ervaart en uitzicht heeft.

Daglichtambitie contactpersoon

Sander Mirck: “Graag vergroot ik de invloed van daglicht op architectuur. Anderhalve eeuw geleden was de invloed veel groter, uit noodzaak. Inmiddels groeit gelukkig het besef dat daglicht essentieel is voor comfort en gezondheid, maar dit is nog onderbelicht in het ontwerpproces, laat staan de gebouwde resultaten. Deze invloed wil ik vergroten door middel van goede voorbeelden: onderzoek naar en realisatie van daglicht in architectuur.”

Dutch Daylight Award - Het Buitenhuis nominatie 2020

Gerelateerd: